Guidet idévandring for virksomheder

Vi mennesker besidder en uudtømmelig kilde af gode idéer og løsninger. Det gælder bare om at aktivere vores indre superkraft. Her er naturen en fantastisk ramme, der understøtter idéudviklingen. Derfor kan du og dine kolleger sætte turbo på nytænkningen ved at flytte jer fra skærm til skov.

 

Jeg tager jer med ud at gå og trykker på startknappen. Resultatet er en palet af nye idéer til udvikling af dine produkter, din virksomhed eller til løsning af problemer og udfordringer. Vil I med?

Hvordan foregår det?

På baggrund af netop din virksomheds behov fortæller jeg nøje udvalgte historier fra det lokalområde, vi er på idévandring i. Hver fortælling spejler en problematik eller udfordring, som I har brug for nye idéer til at løse eller udvikle. Historierne bliver brugt som affyringsrampe for konkrete spørgsmål om jeres virksomhed og produkter, som I blot skal parkere i baghovedet, mens I går i den skønne natur. 

 

Undervejs nyder I landskabet, stopper op, lytter til fuglene og trækker den rene luft dybt ned i lungerne. Efter cirka en kilometers gang får I tid til på ny at tænke på spørgsmålet og skrive de idéer ned, der måtte være opstået under gåturen. Herefter drøfter I idéerne to og to eller i mindre grupper og noterer de nye idéer, der opstår i denne dialog. 

 

Dette gentages to til seks gange, hver gang med en ny udvalgt fortælling samt spørgsmål. Til sidst opsummeres de nye idéer og løsninger, og der aftales en handlingsplan.

 

Når I er kommet tilbage i virksomheden, modtager I jeres helt egen journalistisk udarbejdede artikel inkl. fotos, opsummering og handlingsplan som et synligt og interessevækkende resultat af jeres idévandring. En artikel  er en lettilgængelig opfølgning, som folk rent faktisk gider at læse. I kan frit bruge den på jeres intranet, i personale-nyt, nyhedsbrev, på jeres hjemmeside eller sende den ud på mail.

Et tænkt og forkortet eksempel på guidet fortælling og spørgsmål:

I en lang periode indtil slutningen af 1800-tallet var skudehandel med Norge en indbringende forretning i Jammerbugten. Men på grund af nye dampskibsruter, udrulningen af jernbanenettet i Danmark samt en ny næringslov, der gav alle ret til at drive købmandshandel, ophørte skudehandlen langsomt. 

 

Nogle af skudehandlerne forstod ikke at omstille sig til de nye tider. Men Niels Bonderup Klitgaard i Blokhus, som arvede en skudehandel samt gæstgiveriet “Nordsøen” af sin far, så nye muligheder i den begyndende turisme. Han omdannede sin forretning til Klitgaards Badehotel. Det var så god en idé, at badehotellet var i drift helt indtil 1966.

 

  • Hvilke nye produkter kunne jeres virksomhed udvikle her i corona-tiden?
  • Er der eksisterende produkter, der med en justering vil være mere aktuelle og attraktive?

Hvad sker der, når vi går i naturen?

  • Vi er væk fra vores vante omgivelser, hvilket hjælper med at generere nye tanker og idéer.
  • Når vi bevæger os sendes signalstoffer fra kroppen til hjernen, der blandt andet påvirker vores hukommelsescenter.
  • En nyere undersøgelse har påvist, at kreativiteten steg med 60 procent, når deltagerne gik i forhold til, når de sad ned. 

De store filosoffer vidste også, at det at gå er godt for tankevirksomheden:

 

“Det er, når man går, de store tanker fødes.”

Friedrich Nietzsche, tysk filolog og filosof (1844-1900).

 

 

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den.”

Søren Kierkegaard, dansk filosof, teolog og forfatter (1813-1855).

Jeres udbytte

En corona-sikker ramme til idéudvikling

Naturen som et rum, der understøtter den kreative proces

Let vandring, der aktiverer hjernens kreative centre

Palet af nye idéer til udvikling eller nytænkning af produkter/virksomhed

En artikel til dokumentation af idévandringen og som køreplan for implementeringen af idékataloget

Vil du vide mere?

For yderligere information ring venligst på 51 24 36 46, eller skriv til mig via nedenstående formular for at høre mere eller for at få et uforpligtende tilbud.